Ψωμά Βιολέτα

Απόφοιτος και εν ενεργεία Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Εντατική ενασχόληση με το Indoor Cycling από το 2013 και κάτοχος του πτυχίου SPINNING® Instructor της Mad Dogg Athletics® από το 2014. Έκτοτε εργάζεται ως Indoor Cycling Instructor ενώ παράλληλα συμμετέχει σε Σεμινάρια SPINNING® Continuing Education Workshops & Courses.