Παπαδημητρίου Δήμητρα

Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής (ΤΕΦΑΑ Θεσσαλονίκης). North Academy: aerobic, step, power bars, pilates, fitness instructor. AF studies: pilates, trx.

No grid was found for: New Grid.
ICON fitness: rebound(trampoline)