Βουκελάτος Νίκος

No grid was found for: New Grid.
Τα τελευταία 18 χρόνια είναι ενεργός ποδηλάτης. Έχει υπάρξει μέλος της Εθνικής Ομάδας Ποδηλασίας και πρωταθλητής Ελλάδος. Από το 2013 κι έπειτα, ασχολείται με την προπονητική και την εσωτερική ποδηλασία. Είναι υψηλά καταρτισμένος εκπαιδευτής από τις εταιρίες Spinning και Schwinn, εξειδικευμένος σε προπονήσεις υψηλής έντασης HIIT και ειδικές ομάδες.