ΜΑΓΚΑΝΑΣ ΝΙΚΟΣ

Strenght and Conditioning Coach. Στόχος μου να βοηθήσω όσο το δυνατόν περισσότερους  ανθρώπους να δουν την αλλαγή στη ζωή τους μέσω του fitness.