Γιαννούλη Δήμητρα

No grid was found for: New Grid.
Αποφοίτησε από την Grafts Hellas ως Personal Trainer, Suspension Exercise Instructor, Group Fitness Instructor, Functional Metabolic Training (FMT™) – Instructor και Weight Management Specialist, έχοντας ως και το επίπεδο 5 (EREPS EQF Level 5) του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων και του Μητρώου Επαγγελματιών Άσκησης. Έχει παρακολουθήσει εξειδικευμένα σεμινάρια σχετικά με την παχυσαρκία από το ACE (American Council on Exercise).