ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Ο παρόν ιστότοπος λειτουργεί υπό την εταιρεία «ICON FITNESS Α.Ε. Εκμετάλλευση Γυμναστηρίων», που εδρεύει στην οδού Σέκερη, αριθμός 5 στην Αθήνα, με ΑΦΜ 800760680, Δ.Ο.Υ: ΦΑΕ Αθηνών (ΓΕΜΗ: 139939801000), όπως εκπροσωπείται νόμιμα (εφεξής “ICON FITNESS”).

Η συμφωνία σας με τους ακόλουθους όρους της Πολιτικής Απορρήτου λογίζεται ως ελεύθερη δήλωση της συγκατάθεσης σας για τη συλλογή, χρήση και περαιτέρω διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς που σχετίζονται με τη χρήση του ιστοτόπου μας, όπως ορίζεται παρακάτω. Κατόπιν αυτών, σας συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά την ακόλουθη Πολιτική Απορρήτου:

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Στη ICON FITNESS, είμαστε αφοσιωμένοι στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου θεμελιώνει τα μέτρα που έχουν ληφθεί από την ICON FITNESS αναφορικά με τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγουμε απευθείας από εσάς και/ή μέσω του ιστότοπου ICON FITNESS.gr, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 20016/679 (ΕΕ), όπως συμπληρώνεται από την σχετική εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου οι ακόλουθοι ορισμοί έχουν εφαρμογή: Ο όρος «προσωπικά δεδομένα» αναφέρεται σε κάθε είδους πληροφορία που σας ταυτοποιεί. Τέτοιες πληροφορίες μπορούν να είναι το όνομα, επώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας, διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός φορολογικού μητρώου. Στο πλαίσιο αυτό, είναι σημαντικό να σας πληροφορήσουμε για το πώς και με ποια μέσα χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε.

Ο όρος «ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα» αναφέρεται σε κάθε είδους πληροφορία, η οποία αποκαλύπτει φυλετικές ή εθνικές καταβολές, πολιτικές απόψεις, θρησκευτικές και φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή συνδικαλιστική ιδιότητα, καθώς επίσης και προσωπικές πληροφορίες για γενετικά δεδομένα, βιομετρικά δεδομένα για τον μοναδικό προσδιορισμό

ενός φυσικού προσώπου, δεδομένα υγείας ή δεδομένα που αφορούν στην σεξουαλική ζωή και τον σεξουαλικό προσανατολισμό ενός φυσικού προσώπου.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ

Οι επισκέψεις στον ιστότοπο ICON FITNESS δεν συνεπάγονται αυτόματη καταχώρηση οποιωνδήποτε προσωπικών δεδομένων που σας ταυτοποιούν. Υπάρχουν, ωστόσο, κάποιες πληροφορίες που δεν είναι προσωπικές ή ταυτοποιήσιμές, οι οποίες δύνανται να συλλεχθούν και να τηρηθούν στον ιστότοπο ICON FITNESS (για παράδειγμα, ο τύπος του φυλλομετρητή Διαδικτύου του Χρήστη, το λειτουργικό σύστημα του Χρήστη για την πρόσβαση σε κποσελίδες του ιστότοπου ICON FITNESS), με σκοπό τη βελτίωση των υπηρεσιών μας, όπως την εμπειρία πλοήγησης και διαχείρισης του ιστότοπου ICON FITNESS. Περαιτέρω, συλλέγουμε αυτόματα πληροφορίες σχετικά με εσάς, όπως η διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας πρωτοκόλλου (διεύθυνση IP) και το όνομα χώρου σας (domain name). Αυτές οι πληροφορίες δύνανται να χρησιμοποιηθούν για να σας παρέχουν μια πιο προσωποποιημένη εμπειρία κατά την επίσκεψη σας στον ιστότοπο μας.

Εντούτοις, προκειμένου να κάνετε χρήση ορισμένων Περιεχομένων και Υπηρεσιών του ιστότοπου μας, μπορεί να σας ζητηθεί η παροχή προσωπικών δεδομένων όπως: όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφωνικός αριθμός. Όταν επιλέγετε να γίνετε μέλος της ICON FITNESS, μπορεί να συλλέξουμε τον αριθμό χρεωστικής, πιστωτικής κάρτας, ημερομηνία γεννήσεως, πληροφορίες για την κατάσταση υγείας. Εάν είστε προνομιούχο μέλος με συγκεκριμένα οφέλη, πλέον των ανωτέρω προσωπικών δεδομένων θα σας ζητήσουμε τα σχετικά αποδεικτικά (π.χ. κάρτα μέλους κ.ο.κ.)

Σε κάθε περίπτωση, η ICON FITNESS θα σας παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες, ώστε να είστε σε θέση να δώσετε προηγούμενη συγκατάθεση για την επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων για έναν ή περισσότερους ειδικούς σκοπούς επεξεργασίας. Επίσης, μπορεί να σας ζητηθεί να μας παρέχετε πληροφορίες για την τοποθεσία σας ή για τις προσωπικές σας προτιμήσεις και ενδιαφέροντα, προκειμένου να σας προσφέρουμε πιο προσωποποιημένες υπηρεσίες. Οι παρεχόμενες πληροφορίες θα αποθηκεύονται σε βάσεις δεδομένων της ICON FITNESS, χειροκίνητα ή με ηλεκτρονικά μέσα.

Συλλέγουμε, επίσης, πληροφορίες που μας παρέχετε μέσω των απαντήσεων σας στις έρευνες μας, των απαντήσεων σας σε ερωτηματολόγια μας, τα σχόλια σας κ.ο.κ. Επιπρόσθετα, μπορεί να σας προσφέρουμε ορισμένα εργαλεία για την αυτο-αξιολόγηση της φυσικής σας κατάστασης, καθώς επίσης μπορεί να μας παρέχετε προσωπικά δεδομένα αναφορικά με την κατάσταση υγείας ή προβλήματα υγείας.

ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, για να σας προσφέρουμε προϊόντα και υπηρεσίες υψηλού επιπέδου. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε χρησιμεύουν για τη διαχείριση και παροχή προϊόντων και υπηρεσιών που ζητάτε ή για τα οποία έχετε εκδηλώσει ενδιαφέρον, όπως:

 • Εγγραφή στις υπηρεσίες μας, όπως παρέχονται κάθε φορά (π.χ. Ατομική Προπόνηση, Ομαδικά Προγράμματα κλπ.).
 • Εγγραφή στη λίστα μελών μας
 • Εγγραφή στους διαγωνισμούς μας.

Η ICON FITNESS, εφόσον είναι νομίμως εξουσιοδοτημένη από το υποκείμενο των δεδομένων, μπορεί επίσης να τα χρησιμοποιήσει για τους παρακάτω σκοπούς:

 • Αποστολή εξατομικευμένων πληροφοριών σχετικά με νέα προϊόντα και υπηρεσίες.
 • Αποστολή τακτικών ενημερώσεων που η ICON FITNESS κρίνει ενδιαφέρουσες για τον Χρήστη.
 • Αποστολή πληροφοριών κατόπιν αιτήματος σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες.
 • Για σκοπούς έρευνας της αγοράς και μάρκετινγκ.
 • Για την εξυπηρέτηση εσωτερικών σκοπών της διοίκησης της icon fitness.gr και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.
 • Για πράξεις “άμεσης προώθησης”, που περιλαμβάνουν οποιαδήποτε επικοινωνία της ICON FITNESS για σκοπούς προγραμματισμού αξιολογήσεων, παροχή πληροφοριών της επιχείρησης που προκύπτουν από την εμπορική σχέση, ενημέρωση για εκδηλώσεις και πάρτι της ICON FITNESS, καθώς και εγγραφή σε προγράμματα ατομικής (ή μη) προπόνησης.

Όλα τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται και υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία από τη ICON FITNESS είναι κατάλληλα, επαρκή και περιορίζονται στις ανάγκες και τους

σκοπούς για τους οποίους συλλέγονται. Περαιτέρω επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας

δεδομένα με τρόπο που εγγυάται την ακρίβεια, τη συνεχή επικαιροποίηση και την ασφάλεια

τους, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη

επεξεργασία, τυχαία απώλεια, καταστροφή ή ζημία, λαμβάνοντας κάθε τεχνικό και

οργανωτικό μέτρο που κρίνεται κατάλληλο για τον σκοπό αυτό, ιδιαιτέρως, δε, δια της

κρυπτογράφησης, της κωδικοποίησης, την ψευδωνυμοποίησης και της ανωνυμοποίησης των

προσωπικών δεδομένων, καθώς και του ελέγχου, της παρακολούθησης και της τακτικής

καταγραφής όλων των διαδικασιών επεξεργασίας.

Θα σας παράσχουμε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που χρειάζεστε για να δηλώσετε την

προηγούμενη συγκατάθεση σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την

ICON FITNESS, για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς και την καταχώριση της

στα αντίστοιχα αρχεία που ανήκουν στην ICON FITNESS.

Όταν η συγκατάθεση δίδεται για αυτοματοποιημένη επεξεργασία των προσωπικών σας

δεδομένων, η ICON FITNESS συλλέγει και επεξεργάζεται πληροφορίες που βασίζονται στις

προσωπικές προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντα σας, μόνο για να σας παρέχει εξατομικευμένες

πληροφορίες ή/και ειδοποιήσεις σχετικά με τις υπηρεσίες και τις δραστηριότητες της ICON

FITNESS μέσω ενεργειών άμεσης προώθησης.

Τα δεδομένα που συλλέγονται, υποβάλλονται σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία και

αποσκοπούν, εντός του εταιρικού ομίλου στον οποίο ανήκει η ICON FITNESS, να καθορίσουν

την ποιότητα του Χρήστη / Πελάτη, την συλλογή κουπονιών και τις μελλοντικές επικοινωνίες,

ιδιαίτερα τις ενέργειας άμεσης προώθησης.

Τα δεδομένα που συλλέγονται αποσκοπούν επίσης στην εκπλήρωση νομικών υποχρεώσεων

και τη χρήση σε συμβατικές σχέσεις με Ασφαλιστικές Εταιρείες, Τράπεζες και άλλους φορείς. Η

ICON FITNESS δεσμεύεται να τηρεί αυστηρό απόρρητο όλων των δεδομένων, διατηρώντας την

πρόσβαση σε αυτά, αποκλειστικώς όπως απαιτείται σύμφωνα με τη συνήθη δραστηριότητα

της.

Τα στοιχεία επικοινωνίας που μας παρέχετε θα τηρούνται στη βάση δεδομένων μας και θα

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την περιστασιακή αποστολή πληροφοριών, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω ταχυδρομικής επιστολής, σχετικά με προϊόντα και

υπηρεσίες παρόμοιες με αυτές που αποτελούν αντικείμενο της σύμβασης σας με τη ICON FITNESS. Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε τέτοιου είδους πληροφορίες, παρακαλείσθε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας, όπως περιγράφονται κατωτέρω στο κεφάλαιο «ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ».

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ICON FITNESS

Εκτός από την συλλογή δεδομένων με τα προαναφερθέντα μέσα, όταν ρητά εξουσιοδοτείται, η ICON FITNESS χρησιμοποιεί τεχνολογία που επιτρέπει τη συλλογή πληροφοριών για τους χρήστες του ιστότοπου icon fitness.gr. Για παράδειγμα, ο διακομιστής ιστοτόπου συλλέγει αυτόματα πληροφορίες για το ποιες σελίδες επισκεφθήκατε, καθώς επίσης και ποιον φυλλομετρητή χρησιμοποιήσατε.

Ο ίστότοπός μας περιλαμβάνει υπερσυνδέσμους προς άλλες σελίδες του ιστότοπου. Η τεχνολογία μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση της συχνότητας με την οποία χρησιμοποιούνται αυτές οι συνδέσεις και ποιες είναι οι πιο προβαλλόμενες σελίδες. Όταν παρέχονται από τον Χρήστη της ιστοσελίδας ICON FITNESS, οι εν λόγω πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ.

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Σε περιπτώσεις που έχετε δώσει τη συγκατάθεση σας, τα προσωπικά σας δεδομένα μπορούν να μοιραστούν με άλλες εταιρείες του ομίλου ή τα εν λόγω δεδομένα ενδέχεται να διαβιβαστούν σε άλλες εταιρείες που μπορεί να επικοινωνήσουν μαζί σας σχετικά με προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους που σας ενδιαφέρουν.

Εάν βρίσκεστε σε χώρα διαφορετική από εκείνη όπου βρίσκονται οι διακομιστές της ICON FITNESS, οι επικοινωνίες ενδέχεται να συνεπάγονται διασυνοριακή μεταφορά πληροφοριών. Επισκεπτόμενοι τον ιστότοπο μας και επικοινωνώντας με την ICON FITNESS δια ηλεκτρονικών μέσων, εξουσιοδοτείτε την επεξεργασία και τη μεταφορά των Προσωπικών σας Δεδομένων όπως ορίζεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ

Όλα τα προσωπικά δεδομένα τηρούνται για προκαθορισμένο και περιορισμένο διάστημα ανάλογα το σκοπό επεξεργασίας, με το πέρας του οποίου, τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα διαγράφονται από τις βάσεις δεδομένων μας. Τα προσωπικά δεδομένα που χορηγήσατε στη ICON FITNESS μέσω του ιστότοπου τηρούνται για ένα (1) έτος από την χορήγηση ή, σε περίπτωση εμπορικής σχέσης μεταξύ του χρήστη και της ICON FITNESS, για διάστημα δυο (2) ετών μετά το πέρας της εμπορικής σχέσης, μετά τη λήξη του οποίου τα δεδομένα θα καταστραφούν, ολοκληρώνοντας όλες τις εργασίες επεξεργασίας στα αντίστοιχα δεδομένα.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Σε περίπτωση αμφισβήτησης ή οποιασδήποτε αξίωσης σχετικά με τον παρόντα δικτυακό τόπο,

θα ισχύει το ελληνικό δίκαιο, ανεξάρτητα του είδους της διαφοράς.

Για όλες τις ενέργειες ή νομικές διαδικασίες που προκύπτουν ή σχετίζονται με την παρούσα

Πολιτική Απορρήτου, την ισχύ της, την εφαρμογή, την εκπλήρωση ή παραβίαση ή το

περιεχόμενο της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου, αρμόδια είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια, των

οποίων την δικαιοδοσία αναγνωρίζετε αμετάκλητα.

Παρά τα ανωτέρω, η ICON FITNESS διατηρεί το δικαίωμα να ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματα

της ενώπιον των δικαστηρίων του τόπου παραβίασης της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Για να αποτρέψουμε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, να διατηρήσουμε την ακρίβεια των δεδομένων και να διασφαλίσουμε την κατάλληλη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, έχουμε λάβει εύλογα μέτρα για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Ωστόσο, καμία μέθοδος διαβίβασης μέσω του Διαδικτύου ή μέθοδος ηλεκτρονικής αποθήκευσης δεν είναι 100% ασφαλής.

Η ICON FITNESS έχει λάβει εύλογες προφυλάξεις για να εξασφαλίσει τις προσωπικές πληροφορίες που είναι διαθέσιμες μέσω της διαδικτυακής κοινότητας.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Στη ICON FITNESS, φροντίζουμε να προστατεύουμε και να σεβόμαστε τα δικαιώματα των

υποκειμένων των δεδομένων. Συγκεκριμένα, τα υποκείμενα των δεδομένων διατηρούν

πάντοτε το δικαίωμα να ενημερώνονται νια την επεξεργασία των προσωπικών τους

δεδομένων (δικαίωμα πρόσβασης) και να ζητούν και να λαμβάνουν περισσότερες

πληροφορίες σχετικά με τη διενεργούμενη επεξεργασία.

Επιπλέον, τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν το δικαίωμα να ζητούν:

(ϊ) τη διόρθωση των ανακριβών προσωπικών τους δεδομένων

(Π) τη διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων που έχουν παράσχει

Hi) τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων·

(iv) τη φορητότητα των προσωπικών τους δεδομένων και

ν) να εκφράζουν την εναντίωσή τους στην περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών τους

δεδομένων.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, η ICON FITNESS θα απαντήσει εγγράφως εντός 30 ημερών από την

παραλαβή και ταυτοποίηση της αίτησης.

Επιπλέον, σε περίπτωση άσκησης ενός ή περισσοτέρων από τα προαναφερθέντα δικαιώματα

διόρθωσης, διαγραφής και περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας,

τα σχετικά αιτήματα θα διαβιβάζονται επίσης σε οποιονδήποτε τρίτο παραλήπτη στον οποίο

ενδέχεται να έχουν διαβιβασθεί τα προσωπικά δεδομένα στο πλαίσιο των προαναφερθέντων

σκοπών επεξεργασίας.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να απευθύνετε τα αιτήματα και τις ερωτήσεις σας σχετικά με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου ως εξής:

Όνομα: Μανώλης Αγαπητός

Τηλέφωνο: 2106710250

E-mail: [email protected]

Ταχυδρομική διεύθυνση: Εθνικής Αντιστάσεως 43 και Σαρανταπόρου, Τ.Κ. 15231, Χαλάνδρι, Αττικής.

Ιστοσελίδα: www.iconfitness.gr

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα επηρεάστηκαν με οποιονδήποτε

τρόπο, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εθνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού

Χαρακτήρα, ως εξής: Ιστοσελίδα: www.dpa.gr

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα

Τηλεφωνικό κέντρο: +30 210 6475600

Φαξ: +30 210 6475628

E-mail: [email protected]

Αυτή η πολιτική απορρήτου μπορεί να τροποποιείται κατά διαστήματα. Τυχόν αλλαγές θα αναρτώνται σε αυτή τη σελίδα.

Ημερομηνία ισχύος της παρούσας Πολιτικής ορίζεται η 17η Μαΐου 2018.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑ ΤΑ COOKIES

Για τη συλλογή των πληροφοριών που αναφέρονται προηγούμενα στην Πολιτική προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν προσωρινά “cookies”, τα οποία παραμένουν σε ένα αρχείο cookies στο πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη, μέχρι αυτό να κλείσει. To cookie είναι ένα μικρό κομμάτι πληροφορίας που στέλνεται στο server του χρήστη και μένει στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή του, χωρίς να προκαλεί κάποια βλάβη σε αυτόν.

Η χρήση cookies από την ICON FITNESS χρειάζεται πάντα ρητή εξουσιοδότηση από το χρήστη, ο οποίος λαμβάνει ειδοποίηση και μπορεί, όντας ενημερωμένος και διαφωτισμένος, να επιλέξει αν θα την αποδεχτεί ή θα την απορρίψει.

 

 • Απολύτως αναγκαία Cookies

Τα βασικά cookies σας επιτρέπουν να περιηγηθείτε στην Ιστοσελίδα και να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες και τις λειτουργίες της. Χωρίς αυτά τα απολύτως αναγκαία cookies, η Ιστοσελίδα δεν θα λειτουργήσει για εσάς τόσο ομαλά όσα επιθυμούμε και ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε την Ιστοσελίδα ή συγκεκριμένες παροχές και λειτουργίες της.

Διαχείριση ετικετών Google Πάροχος κανόνων παρακολούθησης Ιστοσελίδας Λήγουν μετά από 24 μήνες Τρίτο μέρος

https://www.google.com/policies/privacy/

 • Cookies Απόδοσης

Τα Cookies Απόδοσης συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τη χρήση που κάνετε στην Ιστοσελίδα και μας επιτρέπουν να βελτιώσουμε τον τρόπο λειτουργίας της. Για παράδειγμα, τα cookies απόδοσης μας δείχνουν ποιες είναι ot σελίδες του Ιστότοπου με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα, μας βοηθούν να καταγράψουμε τυχόν δυσκολίες που αντιμετωπίσατε με την Ιστοσελίδα και μας δείχνουν εάν η διαφήμιση μας είναι αποτελεσματική ή όχι.

Αυτό μας επιτρέπει να δούμε το γενικό μοντέλο χρήσης της Ιστοσελίδας, και όχι τη χρήση που κάνει ένα μόνο άτομο. Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες προκειμένου να αναλύσουμε την κίνηση της Ιστοσελίδας και δεν εξετάζουμε αυτές τις πληροφορίες για την αναγνώριση εξατομικευμένων πληροφοριών.

Google Analytics Παρακολούθηση κίνησης της ιστοσελίδας Λήγουν μετά από 24 μήνες Τρίτο μέρος

https://www.google.com/policies/privacy/

 • Διαφημιστικά Cookies

Τα διαφημιστικά cookies χρησιμοποιούνται για την προβολή στοχευμενων προσφορών ή διαφημίσεων, βάσει των ενδιαφερόντων σας στην Ιστοσελίδα ή για τη διαχείριση της διαφήμισης μας. Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες για τη δραστηριότητα σας σε αυτόν ή σε άλλους ιστότοπους για να σας παρέχουν στοχευμένη διαφήμιση.

Munchkin Καταγράφει την τελική επίσκεψη και δραστηριότητα Λήγουν μετά από 24 μήνες Τρίτο μέρος

https://documents.marketo.com/legal/cookies/

Addthis Ανιχνεύει για συμπεριφορική διαφήμιση, analytics, έρευνα αγοράς Λήγουν μετά από 24 μήνες Τρίτο μέρος:

https://www.addthis.com/

 • Σχόλια
Disqus Ανιχνεύει σχόλια συμπεριφοράς analytics Λήγουν μετά από 24 μήνες Τρίτο μέρος:

https://help.disqus.com/customer/portal/articles/466259-privacy-police

 • Cookies Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης

Τα cookies των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης συλλέγουν πληροφορίες για τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Facebook Ανιχνεύει μέλη/μη μέλη των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για συμπεριφορική διαφήμιση, analytics, έρευνα αγοράς Λήγουν μετά από 24 μήνες

Τρίτο μέρος:

https://www.facebook.com/help/cookies/

Όροι χρήσης:

https://iconfitness.gr/wp-content/uploads/2018/05/terms-conditions_gr.pdf

Πολιτική Απορρήτου:

https://iconfitness.gr/wp-content/uploads/2018/05/privacy-policy_gr.pdf

Πολιτική για τα Cookies:

https://iconfitness.gr/wp-content/uploads/2018/05/cookies-policy_gr.pdf